Kasutustingimused

Veebiportaali https://vorkpall24.ee (edaspidi Võrkpall24.ee) lehekülgedel viibimisega annate nõusoleku täita allpool välja toodud kasutamistingimusi. Võrkpall24.ee-l on õigus tingimusi igal ajal muuta.

Võrkpall24.ee portaalis ilmuvate materjalide reprodutseerimine, töötlemine, avaldamine, eksponeerimine, levitamine ja muul viisil kasutamine on lubatud vaid isiklikul mitteärilisel otstarbel. Materjalide refereerimine on lubatud vaid kasutustingimustes kirjeldatud viisil. Muul moel materjalide kasutamiseks võtke ühendust info@vorkpall24.ee.

Materjalide refereerimine

Kõigi Võrkpall24.ee-s ilmuvate materjalide omanikuks, välja arvatud fotod, on Meieveeb OÜ. Fotode autoriõigused kuuluvad seal all märgitud autoritele, kellega tuleb kasutamistingimused eraldi kooskõlastada.

Materjale tohib ilma Võrkpall24.ee nõusolekuta refereerida pealkirja ning viie (5) lause ulatuses. Refereering peab sisaldama viidet Võrkpall24.ee vastavale veebileheküljele ning linki originaalmaterjalile.

Esimene viide peab olema tehtud kujul “Võrkpall24.ee” ning internetis refereerides tuleb originaalmaterjali link lisada muust tekstist eralduva värviga hiljemalt teise lõigu lõppu. Refereeritud loo lõpus peab olema ka teine viide originaalartiklile “Loe edasi Võrkpall24.ee portaalist.” koos viidatava artikli veebiaadressiga.

Kommentaarid

Võrkpall24.ee ei vastuta artiklitele lisatud kommentaaride sisu eest. Keelatud on avaldada solvava, ähvardava, halvustava, alandava, seksistliku, rassistliku, vulgaarse, pornograafilise või vägivallale õhutava sisuga kommentaare.

Isikuandmed

Võrkpall24.ee ei avalda kasutajate isikuandmeid kolmandatele osapooltele. Võrkpall24.ee-l on õigus kasutada külastajate esitatud isikuandmeid erijuhtudel, näiteks auhinnamängu võitjatega kontakteerumiseks ning uudiskirja saatmiseks.

NB!

Kõik Võrkpall24.ee portaalis olev sisu on informatiivse eesmärgiga. Kuigi Võrkpall24.ee portaal annab endast kõik oleneva, et avaldatud info oleks tõene ja ajakohane, siis ei võta Võrkpall24.ee endale vastutust uudistes avaldatud info tõesuse, sobivuse või täpsuse kohta. Võrkpall24.ee veebikeskkond ei vastuta portaalis avaldatud info põhjal kolmandate isikute poolt tehtud otsuste eest.

Üks kommentaar - Lisa kommentaar

 1. Good day! vorkpall24.ee

  Have you ever heard of sending messages via feedback forms?

  Imagine that your offer will be readread by hundreds of thousands of your future buyerscustomers.
  Your message will not go to the spam folder because people will send the message to themselves. As an example, we have sent you our offer in the same way.

  We have a database of more than 35 million sites to which we can send your offer. Sites are sorted by country. Unfortunately, you can only select a country when sending a offer.

  The price of one million messages 49 USD.
  There is a discount program when you buy more than two million message packages.

  Free trial mailing of 50,000 messages to any country of your selection.

  This offer is created automatically. Please use the contact details below to contact us.

  Contact us.
  Telegram – @FeedbackFormEU
  Skype FeedbackForm2019
  Email – feedbackform@make-success.com

  Vasta

Lisa kommentaar